blog-img

Prečo potrebujete jazykovú korektúru

Jazyková korektúra či korekcia textu sú procesy, pri ktorých sa korektor zameriava na niekoľko dôležitých aspektov, ktoré by mal mať každý dobrý text:

  • absencia gramatických a štylistických chýb,

  • zrozumiteľné vety s vhodnou formuláciou či slovosledom,

  • celková uhladenosť dokumentu po vizuálnej stránke.

I keď ste nad svojou prácou strávili nekonečné hodiny a myslíte si, že váš výsledok je dokonalý, niekedy sa stane, že nejakú drobnosť prehliadnete. Ak potrebujete odovzdať úplne bezchybný výstup, zverte svoj text korektorovi.

Ten by mal zaistiť, že je vaše dielo nielen úplne v poriadku po gramatickej stránke, no mal by si posvietiť aj na zrozumiteľnosť, plynulosť, koherenciu či vizuálnu stránku.

Dobrý korektor s vami bude spolupracovať a podstatné zmeny s vami preberie, mal by vám odporučiť vhodnejšie formulácie a v niektorých prípadoch odporučiť i niekoľko alternatív.

Prečo je korektúra dôležitá

Pred tým, než odovzdáte či vytlačíte svoju bakalársku, diplomovú či doktorandskú prácu, odošlete preložený dokument z cudzieho jazyka či obyčajný e-mail, kľúčovým momentom pred odoslaním je daný text dôkladne skontrolovať. Až po tomto kroku môžete svoju prácu považovať za hotovú. Jazyková korektúra i korekcia textu dáva vašej práci šancu na to, aby boli skontrolované rozmanité hľadiská a odstránené i najmenšie nedostatky, ktoré ste prehliadli.

Ak chcete, aby bol čitateľ či adresát plne sústredený na obsah vašej práce, nesmie byť vyrušovaný gramatickými chybami alebo nezrozumiteľnými vetami. Ak bude váš text perfektný, dáte ostatným najavo, že máte zmysel pre detail, rozumiete danej problematike a na tom, čo robíte, vám skutočne záleží.

My sme tu pre vás, pretože chceme, aby ste boli najlepší. Aby ste ukázali profesorom, zákazníkom, podriadeným či nadriadeným, že ste na 100 % oddaní svojmu cieľu.

Zverte nám váš text.

Pri jazykovej korektúre a korekcii textu poskytujeme výnimočné služby a poradenstvo s citlivým a osobným prístupom. Odborné práce, výročné správy, preklady z cudzieho jazyka do slovenčiny, marketingové materiály, životopisy, texty na webstránku, e-maily, statusy, blogy – pomôžeme vám s čímkoľvek.